بیلیبل45345

آب غسل چطور باید باشه از لحاظ سردی و گرمی ؟من همیشه با اب گرم غسل کردم حالا شنیدم میگن باید ولرم باشه ایا درسته؟

تفاوتی ندارد.

بر اساس فتوای: آیت الله مکارم شیرازی