زظلباتغغ5ث643576

اگر زن و شوهری از هم جدا باشند و هر کدام در خانه های دیگری زندگی کنن بطوریکه هیچ رابطه ای حتی رابطه کلامی نداشته باشند، اما فقط بخاطر برخی مسائل و مصلحت بچه ها طلاق نگرفته باشند ، اما سالها جدا از هم زندگی میکنند ( هشت سال جدا هستند) :
۱- در صورت آشتی آیا بهم محرم هستند و میتوانند رابطه داشته باشند؟
۲- ایا با شرایط فوق زن میتواند صیغه شخص دیگری شود؟

١. تا وقتي كه طلاق نگرفتند به هم محرم هستند
٢. خير بايد طلاق جاري شود و بعد ان زن عده را بگذراند و بعد ازدواج موقت يا دائم مند

بر اساس فتوای: آیت الله سیستانی