چت با نامحرم

پرسش: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی چه حکمی دارد؟

پاسخ:
همه ی مراجع: در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد حرام است.

برچسب ها: حرام , چت , نامحرم , جنس مخالف , گناه