ازدواج بدون اذن پدر با دختری که باکره نیست

پرسش: با دختری که باکره نیست و دلیل باکره نبودنش زنا هست میشه بدون اجازه پدر ازدواج موقت کرد یا نه؟

پاسخ: در فرض سؤال مذکور اذن پدر برای ازدواج دختر لازم است.

بر اساس فتوای: آیت الله سیستانی

برچسب ها: ازدواج, اذن ولی , باکره , اذن پدر , زنا , ازدواج موقت , صیغه