ازدواج بدون اذن پدر

دختری که بدون اذن پدرش ازدواج موقت کرده و نمی دانسته که اذن پدر لازم بوده است و بعدا که مدت تمام می شود می فهمد و توبه می کند آیا توبه او با توجه به ندانستن درست است؟

اگر توبه کند اشکالی ندارد و اگر ارتباط زناشویی داشته این خانم باید عده وطی بالشبهه نگه دارد
و در این مدت نمی تواند ازدواج کند

بر اساس فتوای: مقام معظم رهبری

برچسب ها: ازدواج, عده , اذن ولی , اذن پدر , ازدواج موقت , دختر