ازدواج دختر رشیده

آیا میتوان با دختری که سن ایشان از 32 سال گذشته و شرایط ازدواج علنی را هم ندارند و نیاز به ازدواج در وجودشان هست ، ازدواج موقت یا دائم اما بدون اذن پدر (بصورت کاملا قانونی ولی غیر علنی) انجام داد؟

خیر ، بنابر احتیاط واجب بدون اذن پدر نمی تواند.

بر اساس فتوای: مقام معظم رهبری

برچسب ها: ازدواج, اذن ولی , اذن پدر , ازدواج موقت