ازدواج بدون اذن ولی

دختری هستم 27 ساله که فعلا شرایط ازدواج رو ندارم و به شدت نیاز جنسی دارم ، آیا باتوجه به اینکه آیت الله خامنه ای در مورد اذن پدر برای ازدواج فتوا ندادن من میتونم بدون اذن پدر یه مدت کوتاهی رو با پسرداییم که پسر مطمئنی هستن ازدواج موقت کنم؟ و فقط در حدی که به دختری آسیب نزنه رابطه داشته باشم؟میتونم در مورد این موضوع به مرجع دیگه ای رجوع کنم؟

خیر بدون اذن پدر عقد صحیح نیست و ایشان احتیاط واجب دارد که باید با اذن باشد و بدون آن عقد صحیح نیست و لو فقط برای حرف زدن باشد. احکام مربوط به احتیاط واجب را انجام دهید

بر اساس فتوای: مقام معظم رهبری

برچسب ها: ازدواج, اذن ولی , اذن پدر , ازدواج موقت , صیغه , صیغه موقت