مقلد کیست؟

پرسش: چه کسی باید تقلید کند؟

پاسخ: دختر یا پسر؛ هرگاه بالغ شد، به انجام وظایف شرعی، مکلّف می شود و اگر«مجتهد» نباشد یا نتواند مطابق «احتیاط» عمل کند [1]، باید در «احکام دین» از«مجتهد جامع الشرائط» «تقلید» کند.

1-  آیة الله فاضل لنکرانی: احتیاط آن است که شخص اعمالش را به نحوی انجام دهد که یقین کند مطابق وظیفه اش عمل کرده و تکلیفش را انجام داده و اگر کسی بخواهد در همه مسائل احتیاط کند باید مجتهد یا قریب الاجتهاد باشد تا بتواند در بین اقوال علمای گدشته و حال؛ آنچه موافق احتیاط است، تشخیص دهد.

مقام معظم رهبری: چون عمل به احتیاط مستلزم شناسائی موارد چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتراست! بهتر آن است که مکلّف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند.

آیة الله نوری همدانی: در بسیاری از موارد در عمل به احتیاط؛ باید یا مجتهد بود و یا تقلید کرد.

 

برچسب ها: تقلید , بالغ , حکم شرعی