خواندن دعا در حال جنابت

پرسش: کسی که جنب هست و هنوز به هر علتی غسل نکرده میتونه دعا بخونه مثل زیارت عاشورا و یا حدیث کسا؟

پاسخ: پنج کار بر جنب حرام است :

اوّل : تماسّ با خطّ قرآن، یا اسم خداوند و پیامبران (ع) و امامان معصوم(ع) و حضرت زهراء(س) بنابر احتیاط واجب بر حائض حرام است؛ ولى ترجمه قرآن به زبانهاى دیگر این حکم را ندارد.

دوم : رفتن به مسجدالحرام و مسجد پیامبر(ص) (مسجد النبىّ)، هر چند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.

سوم : توقّف در مساجد دیگر؛ امّا اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا براى برداشتن چیزى برود، مانعى ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان(ع) نیز توقّف نکند.

چهارم : داخل شدن در مسجد براى گذاشتن چیزى در آن.

پنجم : خواندن یکى از آیات سجده؛ ولى خواندن غیر آیه سجده، از سوره سجده، مانعى ندارد.

بر اساس فتوای: مقام معظم رهبری

برچسب ها: جنابت , حرام , جنب , دعا , زیارت عاشوا, حدیث کساء