رساله مراجع

امام خمینی آیت الله خامنه ای آیت الله مکارم شیرازی آیت الله نوری همدانی آیت الله بهجت آیت الله سیستانی آیت الله صافی گلپایگانی آیت الله وحید خراسانی