خیرات میت

ایا میتوان خیراتی را که میخواهیم برای عزیزانمان انجام دهیم پولش را در یک نذری سهیم شویم تا ثوابش به ان مرده برسد؟

چنانچه امر واجبي بر گردن ميت باشد انجام آن را در اولويت قرار دهيد و از انجام کارهاي خير مانند صدقه، قرائت قرآن و دعا و سپس اهداء ثواب آن به روح ميت، غفلت نکنيد. البته بايد توجه داشت که اداي برخي واجبات بايد با کم کردن از اصل مال ميت صورت گيرد و انجام برخي از آنها مانند نماز و روزه قضا بر گردن پسر بزرگتر است که شرايط و احکام اين موارد در رساله آمده است، هرچند اگر ديگران نيز انجام دهند مانعي ندارد.

بر اساس فتوای: آیت الله مکارم شیرازی

برچسب ها: میت , نذر , صدقه , خیرات , نذری