دیر رسیدن

دیروز در نماز جماعت وقتی روحانی از رکوع پاشد در هنگام پا شدن من رفتم رکوع آیا نماز من درست است؟

اگربه رکوع امام نرسیده است نماز را با امام تمام کند و بنابراحتیاط نماز را اعاده کند

بر اساس فتوای: آیت الله مکارم شیرازی

برچسب ها: نماز جماعت , امام جماعت , رکوع