میت

خیرات میت

ایا میتوان خیراتی را که میخواهیم برای عزیزانمان انجام دهیم پولش را در یک نذری سهیم شویم تا ثوابش به ان مرده برسد؟

نماز قضای میت

پرسش: فقط نمازی که پسر بزرگ برای والدین مرحومش میخونه بهش میرسه یا بقیه اعضای خانواده هم میتونن قضا رو به جا بیارن؟