مانع

غسل و کاشت ناخن

در کاشت ناخن، درصورت اضطرار و شرایطی که نمیتوان مانع را برداشت چگونه باید غسل جبیره گرفت؟

کاشت مو و وضو و غسل

پرسش: کاشت مو برای غسل یا وضو ایراد داره؟

کاشت ناخن و وضو و غسل

پرسش: من میخام کاشت ناخن کنم، آیا برا نماز و غسل مشکلی پیش میاد؟

مانع در موی دست

آیا در وضو بایستی آب به موهای دست یا انگشتان هم باید برسد ؟ مثلا اگر مانعی باشد که فقط موهای دست و انگشتان را مانع میشود، میتوان با آن وضو گرفت؟

وضو با اکلیل

من شغلم پارچه فروشیه و پارچه های اکلیلی داریم برای وضو یا غسل هرچقدر هم که سعی میکنم مقداری از اکلیل ها روی بدنم میمونه حکم وضوم چیه؟