نذر

خیرات میت

ایا میتوان خیراتی را که میخواهیم برای عزیزانمان انجام دهیم پولش را در یک نذری سهیم شویم تا ثوابش به ان مرده برسد؟

شک در نذر

من حس ميکنم که قبلا نذرى کردم. ولى فراموش کردم که چى بوده و چه موقع  . ميخواستم بپرسم که من گناه کردم؟ ولى بازم شک دارم که نذر کرده باشم

طریقه نذر کردن

پرسش: لطفا طریقه ی نذر کردن و شیوه ی آن را بیان فرمائید، در صورتی که کسی نذری بدون صیغه ی نذر انجام داده باشد به این صورت که گفته باشد در ماه  محرم برای عزاداران حلیم تهیه می کنم ، چند سال هم انجام داده باشد آیا ادامه ی ادای نذر واجب است؟ و در نذر کردن آیا زمان انجام نذر مهم است یا می توان در وقت دیگری انجام داد؟

فراموشی در نذر

نمیدونم روز خاصی رو نذر کردم یا نه ، توی ذهنم بوده ، ولی نمیدونم خواستم نذر کنم یا نه، حکمش چیه؟