صدقه

بدهی به شخصی که به آن دسترسی نداریم

ما حدودا 5 سال پیش پرده  خریدیم  به قیمت 300000 تومان که 100000 تومان آن را پیش پرداخت دادیم و بقیه ان یعنی 200000 تومان قرار شد بعد از نصب پرده داده بشه اما یک سری ایراداتی داشت و کم وکسری تو بعضی قسمتهاش بود، قرار شد ما پول رو بعد برطرف کردن اشکالات به پرده فروش بدهیم اما چند بار که به ایشان زنگ میزدیم مراجعه نمیکردن تا اینکه متوجه شدیم ایشان از شهر ما به تهران رفته و شماره ای که از ایشان داشتیم به کسی دیگه واگذار شده بود، ما پیگیری زیادی کردیم اما متاسفانه شماره یا آدرسی از ایشان پیدا نکردیم، حالا تکلیف ما درباره بدهی که به ایشان داریم چیست ؟؟ در حالی که ایشان هم آدرس و هم شماره تماس ما رو داشتن اما هیچ خبری ازشون نشد !!

خیرات میت

ایا میتوان خیراتی را که میخواهیم برای عزیزانمان انجام دهیم پولش را در یک نذری سهیم شویم تا ثوابش به ان مرده برسد؟