طلا

خمس دختر مجرد

دختر مجردی که خودش کار میکند مقداری طلا وپول پس انداز کرده، آیا خمس به اوتعلق میگیرد؟( البته پدرش فوت کرده وخودش کار میکنه)

مال پیدا شده

یکسال پیش پدرم یه گردنبند پیداکردن به ما گفتن ببرید ببینیم طلاست یانه وما فراموش کردیم همینطور موند تو خونه وتازه امسال متوجه شدیم طلاست آگهی زدیم همون اطراف که پیداش کردیم حکم ما چیست اگر صاحبش پیدانشه؟

معامله هم جنس

معامله ی هم جنس مثلا پنبه با پنبه و...چگونه است؟ یا طلای مستعمل و طلای نو در چه صورت اشکالی ندارد؟

هدیه زمان عقد

دختر و پسری با هم ازدواج می کنند بعد از مدت ۵ سال هنوز هم دختر خانم باکره مانده با توجه به اینکه هیچ کدام مشکل جسمی نداشتند و فقط ترس و... بر این رابطه غلبه میکرده ، دختر خانم تصمیم بر جدایی میگیرد و مهرش را می بخشد و هر چه هدیه و... برایش اورده بودند طبق گفته خانواده داماد پس میدهد فقط یک سرویس طلا را با خود می برد قیمت سرویس ان زمان ۱۳۰۰۰۰۰ بوده است . مادر عروس ۲۰۰۰۰۰۰ تومان دست داماد امانت داشته داماد این پول را بر نمی گرداند و از طرفی خانواده داماد تقاضای سرویس داده شده به عروس را کردند و عروس هم این سرویس را پس نمی دهد ، حالا با گذشت زمان حکم این سرویس که دست عروس است و جدا شده و پس نداده چیست ؟ و حکم ان پولی که دست داماد بوده و پس نداده چیست ؟