داماد

هدیه زمان عقد

دختر و پسری با هم ازدواج می کنند بعد از مدت ۵ سال هنوز هم دختر خانم باکره مانده با توجه به اینکه هیچ کدام مشکل جسمی نداشتند و فقط ترس و... بر این رابطه غلبه میکرده ، دختر خانم تصمیم بر جدایی میگیرد و مهرش را می بخشد و هر چه هدیه و... برایش اورده بودند طبق گفته خانواده داماد پس میدهد فقط یک سرویس طلا را با خود می برد قیمت سرویس ان زمان ۱۳۰۰۰۰۰ بوده است . مادر عروس ۲۰۰۰۰۰۰ تومان دست داماد امانت داشته داماد این پول را بر نمی گرداند و از طرفی خانواده داماد تقاضای سرویس داده شده به عروس را کردند و عروس هم این سرویس را پس نمی دهد ، حالا با گذشت زمان حکم این سرویس که دست عروس است و جدا شده و پس نداده چیست ؟ و حکم ان پولی که دست داماد بوده و پس نداده چیست ؟