حرام

اقسام احکام شرعی

پرسش: اقسام احکام را توضیح دهید؟

چت با نامحرم

پرسش: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی چه حکمی دارد؟

خواندن دعا در حال جنابت

پرسش: کسی که جنب هست و هنوز به هر علتی غسل نکرده میتونه دعا بخونه مثل زیارت عاشورا و یا حدیث کسا؟

سریال های ترکیه ای

دیدن ماهواره(سریالای ترکیه ای و دیدن شوهای خارجی و ایرانی) گناهه؟

عرق جنب

اگر فردی به وسیله فعل حرام جنب شده باشد و این فرد درحال جنابت عرق کند آیا عرق این فرد نجس می باشد؟؟