توضیح المسائل آیت الله العظمی سید علی خامنه ای

فهرست

احكام تقليد

 • راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد
 • شروط تقليد
 • راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوى‏
 • عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر
 • بقاء بر تقليد ميّت‏
 • مسائل متفرقه تقليد
 • مرجعيت و رهبرى‏
 • ولايت فقيه و حكم حاكم‏
 • طهارت‏

 • احكام آبها
 • احكام تخلّى‏
 • احكام وضو
 • مسّ اسماء و آيات الهى‏
 • احكام غسل جنابت‏
 • احكام غسل باطل‏
 • احكام تيمم‏
 • احكام بانوان‏
 • احكام اموات‏
 • احكام نجاسات‏
 • احكام مسكرات‏
 • وسوسه و درمان آن‏
 • احكام كافر
 • احكام نماز

 • اهميت و شرائط نماز
 • وقت نماز
 • قبله‏
 • مكان نمازگزار
 • احكام مسجد
 • احكام ساير مكانهاى دينى‏
 • لباس نمازگزار
 • پوشيدن طلا و نقره و به كار بردن آن‏
 • اذان و اقامه‏
 • قرائت و احكام آن‏
 • ذكر نماز
 • سجده و احكام آن‏
 • مبطلات نماز
 • سلام‏
 • شكّيات نماز
 • نماز قضا
 • نماز قضاى پدر و مادر
 • نماز جماعت‏
 • حكم امام جماعتى كه قرائت وى صحيح نيست‏
 • امامت شخص ناقص‏
 • شركت زنان در نماز جماعت‏
 • اقتدا به اهل سنت‏
 • نماز جمعه‏
 • نماز عيد فطر و عيد قربان‏
 • نماز مسافر
 • آنكه شغلش مسافرت است يا سفر مقدمه شغل اوست‏
 • حكم دانشجويان و روحانيون‏
 • قصد اقامت و مسافت شرعى‏
 • حد ترخّص‏
 • سفر معصيت‏
 • احكام وطن‏
 • تبعيت زن و اولاد در وطن‏
 • احكام بلاد كبيره‏
 • نماز استيجارى‏
 • نماز آيات‏
 • نوافل‏
 • مسائل متفرقه نماز
 • احكام روزه‏

 • زن باردار و شيرده‏
 • بيمارى و منع پزشك‏
 • مبطلات روزه‏
 • بقاء بر جنابت‏
 • استمناء
 • احكام مبطلات روزه‏
 • كفاره روزه و مقدار آن‏
 • قضاى روزه‏
 • مسائل متفرقه روزه‏
 • رؤيت هلال‏
 • احكام خمس‏

 • هبه، هديه، جايزه بانكى، مهر و ارث‏
 • قرض، حقوق ماهيانه، بيمه، و بازنشستگى‏
 • فروش خانه، وسائل نقليه و زمين‏
 • گنج، غنيمت و مال حلال مخلوط به حرام‏
 • مؤونه‏
 • دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غير آن‏
 • سرمايه‏
 • نحوه محاسبه خمس‏
 • ولىّ امر خمس‏
 • سهم سادات و انتساب به آنان‏
 • موارد مصرف خمس، كسب اجازه، هديه و شهريه حوزوى‏
 • مسائل متفرقه خمس‏
 • انفال‏
 • جهاد

  امر به معروف و نهى از منكر

 • شرائط وجوب امر به معروف و نهى از منكر
 • كيفيت امر به معروف و نهى از منكر
 • مسائل متفرقه امر به معروف و نهى از منكر
 • كسبهاى حرام و غيره

 • خريد و فروش اعيان نجس‏
 • اجرت گرفتن در برابر واجبات‏
 • شطرنج و آلات قمار
 • شطرنج‏
 • موسيقى و غنا
 • رقص‏
 • دست زدن‏
 • فيلم و عكس نامحرم
 • آنتن هاى ماهواره‏اى
 • تئاتر و سينما
 • نقاشى و مجسمه سازى
 • سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ
 • هيپنوتيزم‏
 • بخت آزمايى‏
 • رشوه‏
 • مأمور خريد و فروش‏
 • مسائل پزشكى

 • جلوگيرى از باردارى
 • سقط جنين (كورتاژ)
 • تلقيح مصنوعى‏
 • تغيير جنسيّت
 • تشريح ميّت و پيوند اعضا
 • ختنه‏
 • آموزش پزشكى‏
 • تعليم و تعلّم و آداب آن‏

  حقوق چاپ، تأليف و كارهاى هنرى

  تجارت با غير مسلمان‏

  كار كردن در دولت ظالم‏

  لباس شهرت و احكام پوشش‏

  تقليد از فرهنگ غربى

 • تشبّه به كفّار و ترويج فرهنگ آنان‏
 • مهاجرت و پناهندگى سياسى
 • تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار
 • مصرف دخانيات و مواد مخدّر

  تراشيدن ريش‏

  حضور در مجلس معصيّت‏

  دعانويسى و استخاره‏

  احياء مناسبتهاى دينى‏

 • مراسم عزادارى‏
 • احتكار و اسراف

  احكام خريد و فروش‏

 • شروط عقد
 • شرايط خريدار و فروشنده
 • بيع فضولى‏
 • اولياى تصرّف‏
 • شرايط جنس و عوض آن
 • شروط ضمن عقد
 • مسائل متفرّقه بيع
 • احكام خيارات‏
 • 1 - خيار مجلس‏
 • احكام متفرّقه خيارات‏
 • توابع مبيع‏
 • تسليم مبيع و تأديه ثمن‏
 • بيع نقد و نسيه‏
 • بيع سلف‏
 • خريد و فروش طلا، نقره و پول‏
 • مسائل متفرّقه تجارت‏
 • احكام ربا

  حق شفعه‏

  اجاره‏

 • احكام سرقفلى‏
 • ضمان‏

  رهن‏

  شركت‏

  هبه‏

  دين و قرض‏

  صلح‏

  وكالت‏

 • حواله‏
 • صدقه‏

  عاريه و وديعه‏

  وصيت‏

  غصب‏

  حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

  مضاربه‏

  احكام بانكها

 • جايزه‏هاى بانكى
 • كاركردن در بانك‏
 • احكام چك و سفته
 • بيمه

  قوانين و مقررات دولتى

 • اموال دولتى‏
 • كار در مؤسسات دولتى
 • قوانين دولتى
 • ماليات و عوارض‏
 • وقف‏

 • شرايط وقف
 • شرائط متولّى وقف
 • شرايط عين موقوفه‏
 • شرايط موقوف عليه
 • عبارتهاى وقف
 • احكام وقف‏
 • حبس‏
 • فروش وقف وتبديل آن
 • احكام قبرستان‏